SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud; işletmelerin finansal planlamasından satış ve pazarlamasına varıncaya kadar geniş bir çerçevede uçtan uca ve güvenli kararlar almalarına yardımcı olur. İstediğiniz verileri tüm detayı ile inceleyip karar alma sürecinizin hızlı ve kesintisiz olarak ilerlemesine katkı sağlar.

İşletmelerde oluşan veri miktarı gün geçtikçe artmakta ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları bu verilere en doğru, hızlı ve kolay ulaşabilecekleri alt yapının sağlanması kritik bir önem taşımaktadır. Bu alt yapının kolay ulaşılabilir, teknolojiye uygun, yetenekleri güçlü ve gelişime açık olması gibi özelliklerle desteklenmesi işletmenize büyük avantaj sağlayacaktır.

Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran SAP Analytics Cloud çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanma imkanı ile birlikte bizlere sunduğu başlıca yetenekler;

  • Raporlama
  • İleri Analitikler
  • Sunum
  • Akıllı Keşif
  • Veri Keşfi
  • Akıllı Tahmin
  • Planlama