SAP Data Services

SAP Data Services, her türlü veri kaynakları için entegrasyon, veri kalitesi ve veri temizliği işlemlerinde kullanılan güçlü bir üründür.

Kurumsal sistemler arasında veri akışı her zaman kritik ve yüksek öncelikli bir konudur. ETL (Extraction, Transformation, Load) süreçleri verilerin kaynak sistemlerden başlayarak veri deposuna yüklenmesine kadar nasıl yüklendiğine varana kadar tüm veri sürecini açıklar.

Bu Sürece dair adımlar aşağıdadır;

01

Extraction

Bu aşamada veriler, kaynak sistemlerden elde edilir ve bir sonraki adımlar için uygun hale getirilir.

02

Transformation

Bu aşama dönüşüm aşamasıdır ve bu aşamada kaynak verileri istenen çıktıya dönüştürmek için bir kurallar bütünü uygulanır.

03

Load

Her dönüşüm yapıldıktan sonra, veriler genellikle bir veri ambarı olan son noktaya yüklenir.

Neden SAP Data Services Kullanmalıyım?

  1. Büyük miktarda veri yığınına gerçek zamanlı erişimi imkânı ve bu verilerin entegrasyonunu sağlar.
  2. Kritik iş süreçlerinize destek olur.
  3. Veri kalitesini ve entegrasyonunu tek bir platformda birleştirir.
  4. Basitleştirilmiş tek bir kullanıcı arayüzü
  5. Sürekli olarak güncellenen performans iyileştirmeleri