SAP Predictive Analysis

Veri madenciliği ürünlerimizden SAP Predictive Analysis tahmine dayalı bir analitik sistemi ifade eder.

SAP Predictive Analysis; girdi verilerine dayalı bir sonucu tahmin etmek amacıyla kullanılan bir algoritma ve/veya kurallar kümesi olan öngörücü bir modele dayanmaktadır.

SAP Predictive Analysis; aslında tahmine dayalı bir analitik sistemi ifade eder. Doğru kararlar vermek amacıyla mevcut ve tarihsel bilgiler analiz edilir, bu analizler sonucunda olay ve nesnelerin geleceği tahmin edilmeye çalışılır. Tahmine dayalı analiz, veri bilimi ile beraber gelişmektedir.

SAP Predictive Analysis üç özellik ile ifade edilmek istenirse bu kelimeler; açıklayıcı, reçete niteliğinde ve optimizasyon olacaktır.

Bu özellikler açıklanmak istenirse açıklayıcı; bir kuruluşta geçmişte olanları tanımlar. Tarihsel olayları ölçmek kullanılan tanımlayıcı özellik ölçüm yaparken istatistiklere (ortalama, mod, medyan, vb.) bakar.

Reçete niteliğinde; geçmiş olaylardaki ilişkileri analiz eden ve gelecekte neler olabileceğine dair öngörülerde bulunmak amacıyla bunları kullanan özelliktir. Son olarak optimizasyon özelliğinde ise şirket için en iyi nasıl hazırlanabilir sorusunun cevabı verilir.

Tahmin analitiği yani SAP Predictive Analysis veri hazırlama otomasyonundan başlayarak stratejik iş kararları almaya varana kadar iş süreçlerinin dönüşümünü gerçekleştirmek için başta işletmelerde ve dijital ekonomide yaygın olarak kullanılır.